Pojednostavljeno carinjenje Fiata 500L

Posted by on Monday, November 19, 2012

Uprava carina, posle početka proizvodnje i izvoza automobila Fiat 500L, primenjuje pojednostavljene procedure u Slobodnoj zoni u Kragujevcu koje su na snazi u EU.

Na taj način se omogućavaju brza i efikasna kontrola i carinjenje.

Upravnik Carinarnice Kragujevac Ivan Petrović rekao je za FoNet da to znači da se ne podnosi klasična carinska deklaracija, već se evidencija vodi samo na osnovu fakture
ili otpremnice.

"Ceo proces proizvodnje u Slobodnoj zoni kao i promet između različitih korisnika se prati kroz jedinstven informacioni sistem, tako da kada automobil siđe sa trake postoje svi potrebni podaci za overu uverenja o poreklu robe kao za naplatu carine i PDV, za svaki deo i sklop do poslednjeg štafa ili podloške", rekao je Petrović.

Po njegovim rečima, pri proizvodnji 600 automobila dnevno bilo bi nemoguće raditi po staroj proceduri, jer bi samo u Slobodnoj zoni Kragujevac bilo 150.000 i 180.000 deklaracija dnevno za čiju bi obradu trebalo 50 do 60 carinsikih službenika, a korisnicima zone bi bilo potrebno najmanje 100 špeditera.

"Sada u slobonoj zoni radi 9 carisnkih službenika a procenjujemo da pri maksimalnoj proizvodnji neće potrebno više od 14 službenika", rekao je Petrović.

U Slobodnoj zoni Kragujevac trenutno, pored kompanije Fiat Automobili Srbija (FAS), posluju i kompanije Džonson kontrol, koja se bavi proizvodnjom sedišta, Džonson kontrol - Manjeti Mareli, proizvode instrument table, PMC proizvodi vešanja za automobile, Manjeti Mareli, koji proizvodi branike, Siđit koji se bavi proizvodnjom plastike i Manjeti mareli Automovitve koji proizvodi izduvne sisteme.

Pored njih tu su smeštena i preduzeća Denso, koje u zoni skladišti rashladne sisteme za automobile i DAD Draixmaier, koje u zoni skladišti automobilske kablove.
blog comments powered by Disqus
Make a Free Website with Yola.