DS i ZZŠ - opet rasprava

Posted by on Tuesday, February 28, 2012
Demokratska stranka

Nepravilnosti u planiranju i ostvarivanju budžeta Grada Kragujevca i vođenju javnih finansija su ogromne, a to pokazuju i zakonske mere koje je pokrenula Državna revizorska institucija protiv gradonačelnika i još šestоро gradskih funkcionera – rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare Gradskog odbora Demokratske stranke.

Prema rečima Dragana Stankovića, potpredsednika Gradskog odbora DS-a, propusta je bilo i u realizaciji budžeta za 2011. godinu.

- Ostvarenje ukupnih prihoda i primanja u odnosu na plan je svega 54,6 procenata,  ili 4,35 milijardi dinara. Sopstveni prihodi su ostvareni sa nepune 4 milijarde, odnosno 56,5 odsto, a ostatak je novo kreditno zaduženje od 362 miliona, preuzeto krajem prošle godine – objašnjava Stanković.

Stanković je još rekao da je i rebalans pravljen zbog potrebe za dodatnim zaduživanjem, pošto “druge pozicije  ne trpe korekciju, iako je očigledno da se ostvaruju daleko od planiranih vrednosti”.

- Najveći podbačaj ostvaren je kod sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, gde je realizacija bila nula, a od prodaje imovine samo 17 odsto. To se konstantno ponavlja proteklih godina, a planovi se prave potpuno nerealno – ističe on.

Na drugoj, rashodnoj strani, kaže Stanković, uočljivo je dalje pogoršavanje relativnog učešća pojedinih troškova u ukupnim troškovima. To su, pre svega, troškovi za plate i troškovi korišćenja roba i usluga koji već dostižu polovinu ukupnog budžeta.

Prema njegovim rečima, nedopustivo je da su davanja za socijalnu zaštitu svega jedan procenat, što je četiri puta manje i od dotacija nevladinim organizacijama. Sve to, ocenjuju demokrate, jasno govori o karakteru budžeta grada.

- Činjenica je da je budžet grada Kragujevca prevashodno okrenut prema potrebama same gradske uprave, pa bi se stoga najpre mogao definisati kao politički budžet, usmeren na zadovoljenje unutrašnjih političkih potreba. Izjava gradonačelnika Kragujevca, kao reakcija na krivičnu prijavu Državne revizorske institucije, da mu je  “drago što se to desilo“ i da je  “ponosan“ na svoje postupke, govori vrlo jasno o tome šta očekuje Kragujevac i njegove građane u narednom periodu, ukoliko se stanje u lokalnoj samoupravi što hitnije ne izmeni – rekao je Stanković.

U Demokratskoj stranci u Kragujevcu napominju da su se sve njihove procene i premedbe na planirani budžet, kao i rebalans, u potpunosti ostvarile.

Zajedno za Šumadiju

Način na koji DS raspolaže državnim budžetom najveća je sramota nacije. Čak je i MMF pobegao glavom bez obzira od finansijskih ''eksperata'' srpske vlade.

Izveštaj revizora, na kraju trogodišnjeg lanca inspekcionisanja i praćenja poslova u lokalnoj samoupravi, nedvosmisleno je potvrdio da Srbija nema korektniji oblik javne vlasti od kragujevačke lokalne samouprave. To što je i njoj umesto priznanja trebalo naći neku primedbu, ma koliko ona sitna bila, ali dovoljna za prekršajno kažnjavanje, samo potvrđuje stav ZAJEDNO ZA ŠUMADIJU da sve državne agencije i nezavisna regulatorna tela u ovoj državi funkcionišu kao organi jedne partije - DS. Kada pogledamo intenzitet kažnjavanja nekih funkcionera iz te stranke, bojimo da su to organi pod komandom samo jednog čoveka.

Što se tiče stanja kragujevačkog budžeta smešno je da politička partija koja ima direktnu odgovornost za vođenje Vlade Republike Srbije i njenih budžetskih poslova, od kojih su odustali i predstavnici MMF, da bilo kome drži predavanja, jer je tu demonstrirala svu svoju ''stručnost'' od čega je naciju sramota .blog comments powered by Disqus
Make a Free Website with Yola.