ASI: Direktor Zavoda za stomatologiju pravi ogromne dugove

Posted by on Monday, November 19, 2012

Anarho-sindikalistička inicijativa obratila se saopštenjem povodom stanja u Zavodu za stomatologiju Kragujevac i odnosa direktora Ranka Golijanina prema zaposlenima.

U saopštenju se izmđu ostalog navodi:
Iako problemi u Zavodu traju već dosta dugo, nezadovoljtsvo zaposlenih intenziviralo se nedavno, 6. avgusta, kada je od Ministarstva zdravlja stigao dopis sa Planom sistematizacije kojim je predviđeno pravljenje dva spiska zaposleni: jednog na kome će se naći 130 zaposlenih, čije će se zarade finansirati iz republičkog bužeta i drugog, na kome će se naći tridesetak ljudi čije će zarade, najblaže rečeno, biti dovedene u pitanje budući da je reč o onima čiji dohodci neće biti finansirani iz državne kase, iako su zaposleni u državnoj ustanovi.

Radnici ističu da je direktor Golijanin sa svojim menadžmentom sastavljanju spiskova pristupio prilično paušalno, bez potpisivanja aneksa kolektivnog ugovora kojim bi se precizirao način isplate zarada i sa kriterijumima koji su se pokazali kao promenljivi. Štaviše direktor je sebi uzeo za pravo da na spisak onih čije će zarade finansirati republika, po svom ličnom nahođenju stavi 3% zaposlenih.

Radnicima je, takođe, jasno da direktor pokušava da iskoristi krizu koja je zahvatila stomatološku službu na nivou čitave države, kao i sistem u celini, kako bi opravdao sopstvene greške i pokušao da ubedi javnost da je Zavod za stomatologiju – Kragujevac, tako reći, preko noći upao u ogromne dugove. Istina je nešto drugačija – problemi sa kojima se ova zdravstvena ustanova trenutno suočava posledica su lošeg rukovođenja i samovolje direktora prilikom donošenja ključnih odluka, koje su se ispostavile potpuno pogrešnim.blog comments powered by Disqus
Make a Free Website with Yola.